Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

Pro: Neurčeno
Vydal: České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze Autor: Jaroslav Beran

Strana 16 z 59

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
želézný drá­ tek okamžitě. Jest zv. Jsou žv. Žárovky uhlovými vlákny spotřebují poměrně mnoho proudu jsou velmi choulostivé proti otřesům, proto pomalu mizí a ustoupily jíž definitivně žárovkám vláknem kovovým. atd. Jsou na­ plňovány dusíkem. Taková svíčka slouží za míru pro svítivost jiných světelných zdrojů. svíčka svítila stejně (nelze plamen regulovati, není vždy stejný parafin ani knot), byla sestro­ jena lampa, dle svého původce zvaná Hefne- . to svíčka parafinu, silná cm, jejíž knot hoří pla­ menem vysokým. Na př. Užívá drahých kovů, jako jsou: osmium, wol­ fram tantad, jež Vynikají krom těžké tavitel- nosti též malou spotřebou proudu. Jest zde nutno, míti nějakou míru jednotku, která sloužila základ' srovnání svítivosti. Rozžhavením vlákna vzniklá teplota jest tak veliká, nehodí každý kov hotovení vlákna.roztavil (taví při 1600° C). petrolej, lampa kruhovým knotem mívá svítivost norm, svíček, plynová lampa s punčoškou asi sv. Vy­ světlení názvu jejich vynikne dalšího.15 vzniklých vláken. Musí býti kov takový, který při te­ plotě vzniklé Teplota bývá asi 2000 stupňů Celsia, tedy př. Žárovky ta­ kové vzdorují lépe otřesům užívá jich nyní pro domácí osvětlování všeobecně. žárovky é jež při veliké svítivosti spotřebují velmi málo proudu jsou velice pevné proti otřesům. Jako každý svítivý zdroj, tak žárovku po­ suzujeme podle čili podle osvět­ leni nějaké plochy jisté vzdálenosti lampy. a“, obýč. Poněvadž jest nemožno, aby každá nornj. Veliké žárovky pro osvětlování větších pro­ stor hotoví tím způsobem, drátek kovový nad pomýšlení jemný stočí hustou spirálu, která pak sama vypadá jako jednoduché te­ nounké vlákno, díváme-li lampu pouhým okem