WAGO ProServe míří na internet

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Lišty řadových svorek a zásuvné řadové svorky bude v budoucnu možné projektovat a objednávat ...

Vydal: WAGO Elektro spol. s r.o. Autor: Wago

Strana 1 z 1Poznámky redaktora
wago.cz tel.cz@wago. Stejně jako nadále dostupná verze disponuje tento program rozhraními, která zajišťují komunikaci všemi běžnými CAE systémy. Online verze bude dispozici od čtvrtletí 2012 primárně bude určena pro konstruování projektování elektroinstalací a pro výrobu skříňových rozvaděčů. straně uživatele díky tomu odpadá nutnost instalace, přípravy zákaznických dat aktualizace softwaru – to vše probíhá automaticky. Pomocí tohoto online konfigurátoru bude budoucnu možné konfigurovat prostřednictvím webových stránek objednávat také specifické zákaznické popisky popisovacích kartách (WMB-Inline). Rozvodova 1116/36, 143 Praha Modřany e-mail: io.o. Všechna data spravují centrálně serveru firmy WAGO. Na základě projekčního nástroje známého softwaru ProServe® vyvíjí firma WAGO aplikaci smartDESIGNER nové generace. Demoverzi nové aplikace smartDESIGNER představila společnost WAGO letošním frankfurtském veletrhu Light Building na hannoverském Průmyslovém veletrhu. Aplikaci nebude třeba lokálně instalovat do počítače notebooku uživatele. Budoucí online verze vyznačuje intuitivním ovládáním, díky němuž bude možné ještě rychleji realizovat potřebné projekty požadované popisky.Novinky ProServe® míří internet Lišty řadových svorek zásuvné řadové svorky bude budoucnu možné projektovat objednávat internetu prostřednictvím webových stránek WAGO.: +420 261 090 142 .com web: www. r. Používání projekčních nástrojů jako obvykle bezplatné, stačí se krátce zaregistrovat. Kontakt WAGO-Elektro spol