VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 4 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Usage: Lightning equipment protnxSng from the protected buflding. 0 0 -www. Usage: Lightning equipment protruding from the protected budding. J?19_ JÍMACÍ TYČ KOVANÝM HROTEM UGHTNING ROD WITH FORGffi TIP Provedeni islo zboží Code Popis Marigng tnost Jed WeqM Balení 1 1 V i *- Fe/Zn Nerez Měď 18 02a 02b 02c 42 IK 1,0 1,5 2,0 1,0 nerez 1,5 nerez 2,0 nerez 1,0 1,5 2,0 Cu 1000 1500 2000 1000 1500 2000 1000 1500 2000 2,00 3,00 4,00 2,35 3,45 4,55 2,35 3,45 4,55 ks ks 1 1 ftxůtí: Jmad zařízení vyčnívající nad chráněným objektem. 19_ JIM TYC ROVNÝM KONCEM LIGHTNING ROD WITH STRAIGHT TIP Proveden zboží Popis ]/z tnost Jed Pteca alen í cu V; Fe/Zn AlMgSl Nerez M/ neu 18 03a 03aa 03b 03bb 03c 03cc 03d 03dd 03e 03f 03g 102000 102550 103172 103111 103112 103113 103114 103117 103128 102005 102505 33a 39a IR rr 1,0 1,0 M16 1,5 1,5 M16 2,0 2,0 M16 3,0 3,0 M16 4,0 5,0 6,0 1,0 AIMgSi 1,5 AIMgSi 2,5 AlMgSi 1,5 M16 AlMgSi 2,0 M16 AlMgSi 2,5 M16 AlMgSl 3,0 M16 AlMgSi 4,0 M16 AlMgSi 5,0 M16 AlMgSi 1,0 M16 nerez 1,5 M16 nerez 1,0 nerez 1,5 nerez 2,0 nerez 3,0 nerez 1,0 1,5 2,0 3,0 Cu 1000 1000/M16 1500 1500/M16 2000 2000/M16 3000 3000/M16 4000 5000 6000 1000 1500 2500 1500/M16 2000/M16 2500/M16 3000/M16 4000/M16 5000/M16 1000/M16 1500/M16 1000 1500 2000 3000 1000 1500 2000 3000 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2,00 2,50 4,00 1,00 1,20 1,40 1,80 2,40 2,90 2,00 2,50 2,35 3,45 4,55 6,90 2,35 3,45 4,55 8,00 ks ks 1 1 Ftwžtí: Jímad zařízení vyčntejío nad chráněným objektem. Usage: fix the Sghtning rod and the protective pipes the protected buildings. Usage: Lightning equipment protruding from the protected building. l[m ] H tnost Jed U B alen í Fe/Zn 18 01a 01b 01c IV 1,0 1,5 2,0 1000 1500 2000 2,1C 3,1C 4,1C ks 1 1 taužtf: Jímací zařízení vyčnŇajíri nad chráněným objektem.vo-vysoana.cz .© j em LIGHTNING ROD WITH WOOD SCREW Provedeni islo zboží Co* Popis Mnfcng VELKOOBCHOD VYSOČINA ____________________________________________ . DRZAK JIMACE OCHRANNÉ TRUBKY HOLDER THE LIGHTNING ROO AND THE PROTECTIVE PIPE Č íslo zboží Popis Mariung otnost Weight P«* Baleni Podlina DJT PJTC U 200 200 0,26 0,29| ks 50 1 Ffcužto': UpevněnijmaochtyäJR ochranných öubekOTk chráněným objektům