VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 3 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
350 0.400 2.r.o.860 2.617 0. 3013V-11-0440 Straining class: Torque figures Screw Screws M10 steel, stainless steel 20Nm, lONm Screw steel, stainless steel 7Nm, 5Nm Screw steel, stainless steel 3Nm Table recalculation conductor weight and length: material FeZn wire FeZn wire FeZn rope FeZn rope FeZn rope FeZn rope FeZn stripe FeZn stripe FeZn stripe wire wire plate AIMgSi wire st.620 length 1kg [m] 2.vo-vysocina.500 1. Another criterion the simplicity installation and the universality the parts.050 1.280 0. Lužická 1642, 396 HUMPOLEC tel. the field electricity, specialized the production components for lightning conductors and earthing power equipment with the classical hot zinc finish and recent years with copper, stainless steel and alloyed aluminium finish AIMgSi, including wires, ropes, earthing strips, variety complementary and connecting materials high quality and NIMBUS active lightning conductors.610 4.400 0.2 ČSN 2000-5-51 UNE Homologace within Certificate num.135 0.400 0.620 2.cz Velkoobchod Vysočina, s.570 2.cz .500 1. 584 LEDEČ NAD SÁZAVOU, CZECH REPUBLIC We hope the assortment supplied attractive and you will regular customer ours.O.220 0.o.450 1. steel wire st.cz www.826 0.o.r.500 1.vo-vysocina.480 0. Box 31, Husovo nám.080 1.: +420 565 321 245, +420 602 411 893 tel/fax: +420 565 391 166 info@vo-vysodna. P.950 0.226 0.6 diameter diameter diameter mm weight [kg] 0.210 2.xs; VELKOOBCHOD VYSOČINA _ O Dear customer We take this opportunity introduce the firm Velkoobchod Vysočina s.700 0.420 3.610 Table recommended combination materials: material FeZn AIMgSi stainless steel FeZn Y Y Cu N Y AIMgSi Y Y stainless steel Y Y The complete range products can bought and ordered the following addresses: OPENING HOURS: 7:30 -16:15 hod.620 0.590 7. Velkoobchod Vysočina, s. www.r.400 0. The parts are continually modernized according the needs the customers and according new types roofing materials. All products have EZÚ certificates and conform the following norms: ČSN 305 1,2,3,4 ČSN 50164 1,2,4 ČSN 62035 01:06 ČSN 2000-5-54 ed. steel wire dimension diameter diameter section 25mm2 section 35mm2 section 50mm2 section 70mm2 3,5 diameter diameter 250 0