Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 79 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
01.LITERATURA [1] ČSN 2000 Elektrická instalace budov (soubor norem) [2] ČSN 2130 Elektrotechnicképředpisy.02 Kabelové kanály, šachty, mosty aprostoty [5] Katalog výrobků úložný elektroinstalační materiál KAISER [6] Katalog výrobků úložný elektroinstalační materiál KOPOS KOLÍN [7] Katalog výrobků úložný elektroinstalační materiál OBO BETTERMANN [8] Katalog výrobků úložný elektroinstalační materiál EEHAU [9] Katalog výrobků úložný elektroinstalační materiál SCHNEIDER [10] Katalog výrobků nosné kabelové systémy LONDON svítidly NORKA 77 . Vnitřní elektrické rozvody [3] ČSN 61537 (37 0400) Kabelové lávky kabelové mstypro kladení kabelů [4] ESČ 33