Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 78 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2-4. tento obvod lze taképřipojitzásuvky, vjedné místnosti nejvýšejednu zásuvku. Zásuvkový obvodje určenpřevážněpro připojování spotřebičů zásuvek. svítidla, ventilátory, infrazá­ řiče apod. Výhodou tohoto obvodu bude rovněž ochrana exponovaných zásuvek nadpracovní plochou kuchyni. Pro všechna plánovaná elektrická zařízení příkonem více navrhují samostatné obvody, když připojují vidlicí zásuvky. 76 .Obvody bytech jejich počet Minimálni počet světelných zásuvkových obvodů závislosti kategorii bytu jeho plošné velikosti uveden tabulce P. propřipojení svítidel zásuvky ovládané spínači. Vkaždé obytné místnosti kuchyni, která nenípřipojena obvodpro obytnéjádro, musí být alespoňjeden vývodpřipojen světelný obvod. Vysvětlivky: ty Světelný obvodje určenpropevnépřipojení svítidel, popř.2-4 Minimální počet elektrických obvodů bytech souladu požadavky ČSN 2130 Velikost kategorie bytů - •plocha bytu*) I VIII do 100 125 nad 125 m2 světelný11 1(0) 2 zásuvkový2^ 2(1) 3(2) 3(2) 4(3) pro bytové jádro31 (1) (1) (1) (1) (1) *) Vpřípadě, byt dané kategorie přesahuje uvedenou plochu, třeba zřizovatpočet obvodůjižjako pro kategorii stupeň vyšší. nutno vybavitprou­ dovým chráničem vybavovacím proudem <30 mA. další spotřebič, kteréje nutnopřipojit samostatné obvod. tento obvod lze také pevněpřipojit spotřebiče celkového maximálníhopříkonu (např. Tab. Tento obvodje dle ČSN 2000-7-701 ed. P. 3) obvodpro bytovéjádro sepřipojí osvětlení, zásuvky apevněpřipojené spotřebiče bytovémjádru a kuchyňské sestavě výjimkou zásuvkypropračku, elektrický sporák, popř.)