Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 72 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ULOŽENÍ VÝVODY SILNOPROUDÝCH VEDENÍ Číslo Značka Název 211-01-01 Pevné vedeni (na povrchu zapuštěné) trubkách, na izolátorech apod. Vedení pro motory 211-02-06 Vedeni pro nouzové osvítlení 4. Vedeni pro světelné obvody lze pak odlišit popisem nebo baivvnů.VEDĽNÍ á Číslo Značku Název 211-02-01 Vedení pro svčlelné obvody Poznámka: Převládá-li yýhsxu jiné vedeni fnupt pro motory), lze kreslil převládající vedeni zrničkou 211-02-01.; též venkovní nebo kabelové vedeni 211-01-02 ----------- ----------- Vedeni izolátorech Poznámko; Kresli tehdy,je-li nutné odlišit tento druh vedeni a značka 211-014)1je použitapm jiný druh vedeni. 211-01-03 — ~ Pohyblivé vedení Poznámka: Lzejej kreslit ruky. popi-, vhodných místech průběhu vedeni. 211-111-04 m Vedení povrchu (na omilee) Poznámka: Jako značky 211-01-02. Při kresleni dlouhého vedeni se kresli začátku konci. 211-02-02 Vedení pro zásuvkové obvody 211-02-03 _____________________ Ochranné vedení 211-02-04 --------------------------------- Vedeni pro ovládání, signalizaci měřeni 211-02-05 . 70