Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 71 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Í Číslo 11-12-01 Z načka y Ná/ev Stoupací vedeni směrem vzhůru 11-12-02 7 Stoupaci vedeni smírem dolu 11-12-03 Probíhající stoupaci vedení 11-12-04 O Krabice všeobecná značka 11-12-05 Il-l2-0ň © B Rozvodná krabice Přípojková skříň 11-12-07 Rozvodné místo, vyobrazení vývody a jedním přívodem 21 (-05-01 Krabice, rozvodná skříň uvedením strany přístupu !) jedné strany, 2) dvou stran. 69