Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 61 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
7. 5. Příklad stavebnicového systému kabelových žebříků prvky pro křížení odbočení a směrovými přechodovými prvky 59 . Specifické této skupině jsou kabelové žebříky velkým rozpětím.Kabelové žebříky vyrábějí šířkách 150 600 nim výškami bočnic 110mm a dodávají délkách Příčky jsou profilových lišt drážkou nýtovanou bočnici shora. vyrábějí dél­ kách vzdálenost podpěr může být podle zatížení Možnosti tvarování kabelo­ vých žebříků jsou naznačeny obrázku 36.4 Kabelové žebříky Obr