Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 60 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Možnosti tvarování mřížových kabelových žlabůjsou naznačeny obrázku 35.Vyrábějí šířkách 100 600 výškami bočnic 105 dodávají se délkách profilech nebo C.3 Mřížové kabelové žlaby Obr. 5.7. Příklad stavebnicového systému mřížových kabelových žlabů prvky pro křížení a odbočení směrovými přechodovými prvky 58