Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 56 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Šrouby, matice, podložky jsou běžně dodávány žárově zinkované minimální tloušťkou vrstvy lim. Materiálem kabelových žlabů žebříkůje ocelový plech tloušťce 0,75 podle po­ žadované nosnosti. Úsek kabelové lávky součást systému používaná pro podpěru kabelů sestávající zákla­ dové části přičleněnými bočními částmi nebo základové části upevněné bočním částem Úsek kabelového roštu součást systému používaná pro podpěru kabelů sestávající pod­ pěrných bočních základové části přičleněnými bočními částmi nebo základové části upevněné bočním částem. Tyto systémy nacházejí uplatnění zejména průmyslových aplikacích technickém zázemí budov občanského vybavení, administrativních budov též rozsáhlých obytných budov. Bočnice mají zahnutý okraj kvůli vyztužení ochraně hrany.7 Nosné kabelové systémy Požadavky jednoduché uložení, spolehlivé upevnění, kontrolovatelnost možností doplnění dalších vedení vedlo vytvoření širokého sortimentu nosných kabelových systému. Pro aplikaci agresivním prostředí mohou být dodány spolu příslušenstvím doda­ tečnou plastovou odíranou. Mřížové kabelové žlaby jsou vyrobeny ocelových drátů bodově svařených jsou pozin­ kovány. Pro zvýšení odolnosti proti agresivním vlivům prostředí mohou být žárově zinkované díly opatřeny vrstvou vysoce mechanicky širokém spektru chemicky odolné epoxidové prys­ kyřice. Ve zvláště expononaných prostorech (např. Kabelové lávky nebo kabelové rošty soustava podpěr kabelů sestávající úseků kabe­ lové lávky nebo kabelového roštu jiných součástí systému. Pro snazší orientaci uvádíme některé užívané definice vztahující kabelovým lávkám a kabelovým roštům. průmyslových provozechjsou převážné míře součástí rozsáhlých projektů. Druhý způsob zaručuje tloušťku zinkové vrstvy jufi (350 až 400 m2povrchu) aje odolnější proti slabým chemickým vlivům jiným atmo­ sférickým vlivům urychlujícím korozi, takže výrobky lze užít vlhkém prostředí. Povrchová úprava provedena žárově buď Sendzimirovým postupem, nebo ponorem zinkové lázni. silničních dálničních tunelech) používají nosné kabelové systémy nerezové oceli.im. prvém případě vyhoví výrobky převážně suchému prostře­ dí bez agresivních látek.5. 54 . Tloušťka této zdvojené ochranné vrstvy 240 250 ¡. Podle provedení lze kabelové nosné systémy rozdělit na: - kabelové žlaby, - mřížové kabelové žlaby, - kabelové žebříky, - stoupací žebříky. Součást systému část použitá rámci systému; součásti systému jsou tyto: a) úsek kabelové lávky nebo úsek kabelového roštu, b) armatura kabelové lávky nebo armatura kabelového roštu, c) podpěrné zařízení, d) příslušenství systému