Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 55 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příklad konstrukce závěsného kabelu (AYKYz) 5. Vyrábějí také neděrované děrované nosné lišty PVC obdobných rozměrů. Tento typ kabelu používá především v distribučních rozvodech jako náhrada venkovního vedení. Příchytky jsou vhodné pro upevnění kabelů průměru mm. ta­ bulce jsou popsány základní referenční způsoby provedení jejich písmenové přiřazení.Větší počet souběžných kabelů montuje nosné lišty řadovými příchytkami. Montáž příchytky provádí jejím olinutím tvaru nasunutím nosné lišty. 5. Nosné kovové lišty neděrované děrované jsou povrchově iipraveny proti korozi ochran­ nou zinkovou vrstvou.1 Výběr závěsných kabelů souladu požadavky ČSN 2000-5-523 Hlavní zásady pro správné určení dimenze vodičůjsou uvedeny ČSN 2000-5-523. Pro srovnáníje zde uveden referenční způsob uložení pomocí holých nebo izolovaných vo­ dičů.40 mm) Obr.6.3 Závěsné kabely Příklad závěsného kabeluje uveden obrázku 32. Tab. Legenda: 1 plná jádra, kruhového průřezu obvykle AI, 2 izolace PVC, 3 výplň, 4 nosné ocelové lano, 5 plášť PVC odolný proti povětrnostním vlivům, A informativní rozměr závislý průřezu vodičů (4x10 mm2 «28 mm, 4 mm2 m.3.6. Závěsná vedení Znázornění způsobu uložení Popis způsobu uložení Referenční způsob uložení, který je třeba použít podle kterého se určí dovolený proud Jednožilové nebo vícežilové kabely pláštěm zavěšené na nosném laně nebo samonosné E nebo F Holé nebo izolované vodiče na izolátoru G 53 . Proti posunutí se zajišťuje vtlačením klínku, který příchytce předlisován