Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 22 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1 Instalace elektrického vedení zemi dimenzování vodičů Hlavní zásady pro správné určení dimenze vodičůjsou uvedeny ČSN 2000-5-523.5. 20 . V tabulce jsou popsány základní referenční způsoby takového provedení jejich pís­ menové přiřazení. Tab. Vedení uložené zemi Znázornění způsobu uložení Popis způsobu uložení Referenční způsob uložení, který je třeba použít podle kterého se určí dovolený proud m p Vícežilový kabel elektroinstalační trub­ ce nebo protahovacím elektroinstalač­ ním kanále zemi v m nTTTTrTTTTh rrff n m Jednožilové kabely elektroinstalační trubce nebo protahovacím elektroinsta­ lačním kanále zemi Jednožilové nebo vícežilové kabely přímo zemi: - bez přídavné mechanické ochrany1), - přídavnou1^mechanickou ochranou D D V Zahrnutí kabelů přímo uložených zemi tomto boděje vyhovující, jestliže měrný tepelný odpor půdy roven řádově 2,5 KxmAV. Pro nižší měrné tepelné odpory půdy jsou dovolené proudy kabelů přímo uložených zemi podstatně vyšší než těch, které jsou uloženy trubkách nebo protahovacích kanálech.2