Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 21 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příklad utěsnění prostupu kabelu do objektu 19 . 2. 2) Měrný tepelný odpor zdivá není věší než KxmAV. 6).5 Zvláštní případy uložení vedení trubek Za specifický způsob uložení vedení trubkách lze považovat provedení různých prostu­ pů skrz stěny vzájemně oddělených prostorů, kdeje nutno zajistit těsnost prostupu jakých­ koliv důvodů. Jako příklad lze uvést prostup kabelu hlavního domovního vedení terénu do objektu (obr.fyKabely průřezem maximálně mm2 mohou mít dovolenýproud větší. Obr