Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně pristrojil se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.Vpočátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký’ problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Karel Dvořáček

Strana 13 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2 Způsoby ukládání zapuštěných rozvodů Podle způsobu uložení rozvodů rozlišují instalace: - omítce, - pod omítkou, - dutých stěnách, - betonu, - stropů podlah. 11 . Takto je to předepsáno ČSN lYSO'. Rovněž nároky údržbujsou minimální. V domovních elektrických září rozvody mají pokud možno zapouštět.3 Instalace omítce Pro vedení omítce používají hlavně můstkové nebo ploché vodiče příslušenstvím pro polozapuštěnou montáž. Povrch stěnpřečnívajíjen víčka zapuštěných odbočnýchkrabic elektro­ instalačních přístrojů, které mohou být také polozapuštěné. Vedení vyžadují zapuštění určitou hloubka, podle druhu dimenze použitého materiálu mni. Drážky, kapsy ajiné stavební úpravy potřebné uložení rozvodů zeslabují části stavby, což působí potíže zvláště tenko- stěnných příček.ZAPUŠTĚNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY Přizapuštěném elektrickémrozvodujsou vedení skryta stavebních konstrukcích, bez ohledu to, zda sejedná klasickou stěnu (zděnou, litou betonu, kamennou podobnou) či takzvanou lehkoupříčku (napříkladtvořenou sádrokartonovými deskami upevněnými na nosný kovový rošt). 2. Nutné technologické přestávky mají následek rozdělení montážních prací několika pracovních etap. Zapuštěný rozvodje málo variabilní bez zásahu stavebníchkonstrukcíjej nelze rozšířit, pokud touto možností předem nepočítalo. Výhodou polozapuštěné montážejsou minimální požadavky na stavební úpravy, rychlejší montáž porovnání uložením pod omítku při materiálových úsporách zmenšení počtu pracovních etap.1 Vhodnost užití zapuštěných rozvodů Výhodou zapuštěných vedeníje, jsou dobře chráněna před mechanickým poškozením, nenarušují estetický vzhled interiéru, mají dlouhou dobu života, pokudjsou uložena trub­ kách nebo dutinách stavebních konstrukcí, jsou při správné montáži vyměnitelná.Vínz^r-iílektrotechnicképředpisy. druhé straně však vyžadují úpravy nebo zásahy kon­ strukcí stavby tím stavebních postupů. 2. 2. Vnitf7ií elektrické mzvody