Terra HP Nabíjecí stanice s vysokým nabíjecím výkonem

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Vydal: ABB s.r.o.

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tento systém nabíjení modulární možností roz- šíření, což představuje možnost přidat budoucnu další nabíjecí skříně sloupky.— NABÍJECÍ INFR ASTRUKTUR PRO ELEKTROMOBILY Terra HP Nabíjecí stanice vysokým nabíjecím výkonem Nabíjecí stanice Terra HP společnosti ABB modulární vysokovýkonný nabíjecí systém, který při plném výkonu schopný nabíjet 400 VDC 800 VDC vozidla. Nabíjecí stanice Terra jsou ideální pro dálniční odpočívadla čerpací stanice, kde vyžadován nejvyšší výkon, aby minimalizovala doba nabíjení. technologií pro dynamické stejnosměrné sdílené nabíjení lze do zařízení dvěma výkonnými skříněmi připojit druhý stojan, čímž dostupná síla dynamicky sdílena mezi nabíjecí stojany. Jedná se tedy nákladově efektivní řešení pro sítě, kde zákazník počítá více nabíjecími stojany. Vzhledem tomu, dosa- žení výkonu 500 dvou nabíjecích stojanech je zapotřebí pouze dvou skříní místo čtyřech, investice jsou výrazně sníženy. Díky jedinečné technologii sdíleného dynamického DC Nabíjení (Dynamic power sharing) mohou být dva nabíjecí stojany napájeny dvěma výkonovými kabinety namísto čtyřech, přičemž dostupný výkon je dynamicky sdílen mezi nabíjecími stojany. Spolehlivost, bezpečnost, nákladová efekti- vita prověřená budoucí řešení konektivity založená na otevřených průmyslových rozhraních. Nabíjecí stojan spárovaný jednou nabíjecí skříní, může nepřetržitě dodávat 375 160 kW, což před- stavuje nabití dnešního 400 vozidla maximál- ním výkonem. představuje nákla- dově efektivní způsob, jak rozšířit nabíjecí sítě po- ptávkou rostoucí základně elektromobilů. Hlavní vlastnosti Terra HP • Vysoký výkon 375 160 kW, nepřetržitě každé skříni • Nabíjení 500 350 dvěma výkonnými skříněmi • Funkce dynamického sdíleného nabíjení: 500 dva nabíjecí stojany, pouze dvěma místo čtyř skříní • Zajištění budoucnosti díky širokému rozsahu vý- stupního napětí 150 920 DC, podpora dnešní i budoucí generace elektromobilů . Jedná jediný systém skříní s nepřetržitým výkonem až 375 160 kW, špičce 175 kW. Vozidla nové generace jsou podporo- vána rozsahem výstupního napětí 920 DC. Všechny nabíjecí stanice společnosti ABB jsou vyba- veny internetovým systémem ABB Ability Connected Services, který zákazníkům umožňuje jednoduše připojit jejich nabíjecí stanici jinému softwaru jako back-office, platební platforma nebo systém chytrých energetických sítí. Nabíjecí stanice spárovaná dvěma nabíjecími skříněmi dodává 500 350 kW. Se dvěma napájecími skříněmi systém dodává 500 350 kW. V závislosti potřebách zákazníků nabízí nabíjecí stanice Terra výstupní proud 500 CCS kabelem chlazeným kapalinou 200 kabelem CHAdeMO. Toto propojení umož- ňuje vzdálené ovládání, individuální diagnostiku problémů opravy vzdálené aktualizace moder- nizace