Technologie (1970)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

V publikaci jsou popsány dva druhy elektrických rozvodů: venkovní vedení nn a kabelové vedení nn se zásadními popisy správných pracovních postupů při stavbě rozvodných zařízení. V druhé části jsou probrány elektrické přístroje včetně spínacích a jistících elektrických přístrojů. V závěru je vysvětlena problematika ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a jsou zde popsány různé druhy rozvaděčů. Kniha je učebním textem pro 2. ročník učebního oboru 0502 - provozní elektromontér.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Květoslav Kučera, František Soukup

Strana 42 z 220

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kabelový rošt úhelníků X Niedax, III plochou ocelí mm Kabelové lávky.e nebo nosných konstrukcí zavěšený pod stropem nebo stěně. 43a. 43a, b). Kabelové rošty lištami Obr. 42. Nástěnnou kabelovou lávku tvoří stojina, která nese výložníky nebo háky (obr.Silové kabely hliníkovými jádry polyvinylchloridovou izolací polyvinylchloridovým pláštěm AYKY, zvané celoplastové kabely. 42). Kabely pak můžeme klást lávky více způsoby: a) Volně ukládat kabely rošty (obr. Jsou-li plná jádra, odlišuje kabel přídavným ozna­ čením písmenem Příklad: 1 AYKY 150/S ČSN 7658. R RS 3 m d > 20x3 Niedax a) b) Obr. 43b. Jsou bud nástěnné nebo závěsné. d) Polyvinylchloridový plášť. b) Volně ukládat kabely ložné desky. Příklad úplného označení: 1 AYKY 150 ČSN 7658 (obr. výložníky pak ukládají rošty. 47a).-dia -'. b) Polyvinylchloridová izolace žil c) Výplňový obal. Konstrukce: o e Obr. Nástěnných lávek používá jak stěnách budov, tak stěnách kabelových kanálů. Ložné desky jsou desky 44 . a) Jádra hliníku lanovaná. Silový kabel 1 celoplastový typu AYKY Kabelová vedení budovách V budovách kladou kabely stěny stropy jednotí > ve skupinách prdiytky, lávky nebo kabelových kanálů r-