SYKFY Instalační kabel pro sdělovací zařízení

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

K pevnému uložení ve vnitřních prostorách jako instalační kabel pro sdělovací účely. Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům (elektromagnetické pole) ...

Vydal: allkabel s.r.o.

Strana 1 z 1Poznámky redaktora
.allkabel. [pF/500 m] -5°C +50°C -30°C +70°C 10 500 120 400 Počet párů a jmenovitý průměr mm Vnější průměr ca.. [nF/km] Jmenovité napětí Zkušební napětí při Hz Teplotní rozsah Poloměr ohybu Izolační odpor Provozní kapacita Kapacitní nerovnováha max.: +420 326 539 988 e-mail: info@allkabel. Izolace žil polyvinylchloridu (PVC) 3 . mm Hmotnost ca. Holý, plný měděný vodič 2 .eu SYKFY Použití: Instalační kabel pro sdělovací zařízení K pevnému uložení vnitřních prostorách jako instalační kabel pro sdělovací účely.. Plastová fólie (PET) 4 . max....... Stínění (ALPET fólie příložným CuSn drátkem) 5 ....., Skandinávská 989, 267/53 Žebrák IČ: 26393221, DIČ: CZ26393221 tel..... [MOhm/km] max.... 120 nF/km Kapacitní nerovnováha.. max.r..... 400 pF/500 m Normy: Technické údaje: [V] žíla žíla [V]AC žíla stínění [V]AC 220 1000 500 při pokládce při provozu flexibilní uložení VP min...eu www.. kg km Odpor smyčky . Konstrukce: . Vnější plášť polyvinylchloridu (PVC), bílý Informace: Přenosové parametry: Provozní kapacita .... Stínění kabelu zaručuje zvýšenou odolnost proti vnějším rušivým vlivům (elektromagnetické pole).o.allkabel s.. max. 195,6 Ohm/km Samozhášivost: ČSN 60332-1-2 Třída reakce oheň Eca dle ČSN 50575, ČSN 13501-6 Barevné značení žil dle IEC 60189-2 2 0,50 4,4 29 3 0,50 4,8 33 4 0,50 5,4 37 5 0,50 6,0 51 10 0,50 8,0 85