Svorky pro hliníkové vodiče

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o.

Strana 14 z 16Poznámky redaktora
pomocí nože a odstranit zoxidovanou vrstvu. Odizolované konce vodiče důkladně očistit např. . Výše uvedené kroky nutné opakovat případě odpojení vodiče svorky jeho opětovného připojení. Upozornění: Nepoužívat kartáč, pilník nebo smirkový papír důvodu možného přenášení usazování mikroskopických částeček na povrchu jiných vodičů! 2. w Pokyny údržbě Doporučené dotahovací momenty svorek nutné kontrolovat pravidelných intervalech. kyselou bezalkalickou vazelinou tyto následně připojit svorky. Bezprostředně odstranění zoxidované vrstvy nutné opatřit konce vodiče vhodným tukem např.Svorky pro hliníkové vodiče Strana 14 w Všeobecné pokyny pro připojování hliníkových vodičů w Instalace vodičů 1