Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 3 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
aktuální den týdnu (při použití týdenního regulátoru) nena- cházejí proti bílému spínacímu výstup- ku (j) (příklad: 1:55 hodin). Symboly týdenního regulátoru odpovídají: I pondělí II úterý III středa IV čtvrtek atd. Spínací hodiny jsou jednokaná- lové spínací hodiny pro řízení topného re- žimu týdenním nastavením možností pro jednotlivé dny (7) nastavit více den- ních period přesností min. obr. Nejkratší nastavitelná perioda min. nej- kratší nastavitelnou periodou hodiny 1. 1., 122.2 a b c d EU 1T/W 3 .Spínací hodiny W 1.2 Elekktrické připojení Propojení základní jednotkou regulace TA provede při zasunutí spínacích hodin montážního otvoru regulátoru prostřednictvím vestavěných konektorů.3 Vestavba - odstraňte záslepku obslužného pa- nelu regulátoru - spínací hodiny zasuňte zepředu nado- raz výřezu obslužného panelu - pomocí dvou rohových šroubů zafixujte spínací hodiny regulátoru 1. Nastavení spínacích cyklů lze přesností min., 120.4 Nastavení aktuálního času Velkou ručičku (i) otáčet směru hodi- nových ručiček tak dlouho, dokud se aktuální čas popř. Spínací hodiny jsou jednokanálo- vé spínací hodiny pro řízení topného reži- mu denním programováním, možností nastavení více denních period.1 obr.1 Použití Spínací hodiny 1T/W jsou určeny pro zabudování ekvitermní regulace JUN- KERS řady 21