Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 19 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
obr. Červení modří jezdci musí být zasunutí střídavě. Pro denní hodiny nejkratší interval spí- nání min, přesnost zasunutí min. aktuální den týdnu (při použití týdenního regulátoru) nenacházejí proti bílému spínacímu výstupku (j) (pří- klad: 1,55 hodin). Nastavení spínacích časů (viz. Symboly týdenního re- gulátoru odpovídají: I pondělí II úterý III středa IV čtvrtek atd. hodin. 19 . Nastavení závodu je: denní hodiny; červený jezdec 10:00 hodin, modrý jezdec 5:00 hodin (tzn. Jezdci stejné barvy nesmí být umístěni vedle sebe. přiložený návod přestavbě Rezerva chodu Pokud byly hodiny napojeny před výpad- kem proudu alespoň 100 hodin el. Přestavba denních (24 hodin na týdenní d) viz. 4) Požadované časy spínání nastavit použi- tím jezdců. Pro týdenní hodiny nejkratší interval spínání 2 přesnost zasunutí odpovídá 1/2 hodi- ně.T Nastavení aktuálního času (obr. dopoledne mezi 5:00 10:00 hodin je ohřev zásobníku blokován). sítě, pak disponují rezervním chodem dobu ca. 4) Velkou ručičku (i) otáčet směru hodino- vých ručiček tak dlouho, dokud aktuál- ní čas popř. Červení jezdci zapínají cyklus ohřevu zásobníku, modří jezdci cyklus ohřevu vypínají