Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 17 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
T Nastavení aktuálního času (obr. Přestavba denních (24 hodin na týdenní d)viz. Pro denní hodiny nejkratší interval spí- nání min, přesnost zasunutí min. 4) Požadované časy spínání nastavit použi- tím spínacích jezdců. Červení jezdci zapí- nají čas akumulace zásobníku, modří jezdci čas akumulace vypínají. hodin. 17 . aktuální den týdnu (při použití týdenního regulátoru) nestojí na bílém spínacím výstupku (j) (příklad: 1,55 hodin). dopoledne mezi 5:00 10:00 hodin na- bíjení zásobníku zablokováno). Jezdci stejné barvy nesmí být umístěni vedle sebe. Nastavení závodu je: denní hodiny; červený jezdec 10:00 hodin, modrý jezdec 5:00 hodin (tzn. přiložený návod pře- stavbě 1074 A Rezerva chodu Pokud byly hodiny napojeny před výpad- kem proudu alespoň 100 hodin el. Nastavení spínacích časů (obr. Pro týdenní hodiny nejkratší interval spínání 2 přesnost zasunutí odpovídá 1/2 hodi- ny. sítě, pak disponují rezervním chodem dobu ca. Červení modří jezdci musí být zasunutí střídavě. 4) Velkou ručičku (i) otáčet směru hodi- nových ručiček tak dlouho, dokud aktuál- ní čas popř. Symboly týdenního reguláto- ru odpovídají: I pondělí II úterý III středa IV čtvrtek atd