Spínací vestavné hodiny EU xxx

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče a ekvitermní regulaci JUNKERS, pro topný režim, pro přípravu TUV

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Junkers

Strana 1 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Návod instalaci, údržbu obsluhu 6 720 605 210 (02.99) Cz Spínací vestavné hodiny Vestavné spínací hodiny pro plynové spotřebiče ekvitermní regulaci JUNKERS, pro top- ný režim, pro přípravu TUV Spínací hodiny EU 719 000 496 EU 719 000 497 EU 719 000 300 EU 719 000 792 EU 719 000 807 EU 719 000 806 EU 719 001 343 EU 719 001 343 Spínací hodiny jsou určeny pouze pro vestavbu přístrojů JUNKERS Spínací hodiny nelze konstrukčními změnami přizpůsobovat pro jiné účely Bezchybná funkce změněna pouze při dodržení instlačních a montážních pokynů tohoto návodu Pro vaši bezpečnost Obsluhu smí provádět pouze poučená a proškolená dospělá osoba Montáž Montáž instalace přístroje smí provádět pouze proškolení pracovníci uznávaného servisního místa BOSCH - JUNKERS. Montážní pracovník povi- nen svoji odbornost způsobilost doložit provozovateli (uživateli) servisním průkazem JUNKERS