SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 18 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
typ.+70 °C, -40.RELÉ RE / 1PÓLOVÉ A cívka/kontakty rozepnutý kontakt Vzdušná vzdálenost povrchová cesta Izolace podle IEC 60664 Jmenovité napětí Stupeň znečištění Kategorie přepětí Izolace podle VDE 0110b (2/79) Kategorie izolace referenční napětí Izolace Izolační napětí Rastr plošného spoje Zapojení 4000 Vef 1000 Vef 250 III 250, 400 Pohled strany spojů 17 Ostatní data Třída hořlavosti podle Teplota okolí Mechanická životnost Maximální frekvence spínání při jmenovité zátěži bez zátěže Doba rozběhu doba návratu Doba odskoku Odolnost proti vibracím Odolnost proti poškození rázy Krytí podle IEC 61810 Hmotnost Balení S0176-BH V-0 -40..+85 při 30x106 sepnutí min-1 1200 min-1 typ. rozepnutý kontakt: sepnutý kontakt: 100 RTIII omyvatelné 500 ks S0176-BJ Rozměry (mm) S0271-AH ...