SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 17 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
proud 40,0 33,3 16,7 8,3 4,2 Napětí cívky U/Un) Un jmenovité napětí Údaje platí pro cívku pracující studeném stavu při teplotě okolí +20°C. spínané napětí Max.. Teplota okolí ] .48 VDC 200 2/b Spínaný proud ] Provedení cívky Kód Jmenovité Rozběhové Návratové Maximální Odpor cívky napětí napětí napětí napětí cívky VDC VDC VDC VDC 005 3,5 0,5 13,5 125±10% 006 4,2 0,6 16,2 180±10% 012 8,4 1,2 32,4 720±10% 024 16,8 2,4 64,8 2880±15% 048 33,6 4,8 129,6 11520±15% Pracovní oblast relé DC Jmen.RELÉ RE / 1PÓLOVÉ A 16 / • • V·EOBECNÁ DATA 1 zapínací kontakt spotřeba cívky 200 izolační pevnost cívka/kontakt výška relé 10,6 omyvatelné / • průmyslové automaty, elektronika, časová relé, regulátory teploty, karty rozhraní APLIKACE F0141-A Spínané napětí VDC ] Parametry kontaktů Počet druh Provedení Jmenovitý proud Jmenovité napětí max. spínaný výkon Zapínací proud Materiál kontaktů Stejnosměrná zátěž kontaktů 1 zapínací jednoduchý kontakt 250 VAC 440 VAC 1500 AgCdO, AgNi 0,15 zlaceno Ohmická zátěž Počet sepnutí Životnost kontaktů Typ Zátěž 030 400 030 250 030 0,33 250 030 1/8hp, 120 VAC 030 1/4hp, 240 VAC 030 VDC, ohmická zátěž 030 0,3 VDC, L/R=40 ms Počet sepnutí 2x105 4x105 5x106 3x104 3x104 5x105 3x106 Spínaný proud ] Elektrická životnost Ohmická zátěž 250 VAC Parametry cívky Jmenovité napětí Jmenovitý příkon Pracovní rozsah třída přítahu 5.