SCHNEIDER: Magazín Léto 2008

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 8 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
K servozesilovačům Lexium jsou v naprosté většině aplikací přiřazeny i vhodné střídavé synchronní servomotory přímo z produkce Schneider Electric s otáčkovou a polohovou zpětnou vazbou.výrobek Chytré řešení Jako standard dodává Schneider Electic 3fázové krokové motory. Pro tyto „štíhlé“ aplikace vyvinul Schneider Electric kompaktní systém Lexium Motion Controller (LMC). Vzájemnou vazbu a synchro- nizaci zabezpečuje řídicí systém, například Modicon Premium nebo Modicon Quantum s nadstavbami pro řízení os. Vývoj vlastních aplikací v této oblasti, která „hýbe světem“, však mimořádně náročný a nákladný. Jedná se o technický a cenový kompromis mezi dnes nejpoužívanějšími a nejjednoduššími 2fázovými motory jedné straně a z hlediska řízení relativně složitými 5fázovými motory na straně druhé. Mechatronika a robotika: pohněte s tím! . Špičkové provedení, vysoká spolehlivost a dokonalý servis jsou samozřejmostí. U některých úzce specializovaných aplikací se používá motor (elektronicky komutovaný stejno- směrný synchronní motor). Řešení Schneider Electric, využívaná dnes všech kontinentech, výrazným způsobem spoří čas vývoj a následné zkoušky. U měniče Altivar 71 Robot Slovo „robot“ vymyslel pro svět český spisovatel Karel Čapek, který je poprvé použil v roce 1920, v textu své hry R. Byl první světě a mezi „krokomotorovou elitou“ pořád zůstává. K řízení pohonu méně prostorově rozsáhlých a nená- ročných aplikací nebo pracovních strojů stále častěji používají specializované řídicí systémy. Klasik sci-fi literatury Isaac Asimov formuloval v roce 1942 tři zákony robotiky: 1) Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo ublíženo. Výše zmíněnou nabídku vhodně doplňují frekvenční měniče Altivar 71, které lze zkonfigurovat režimu servozesilovače a napájet s ním servomotory do výkonu 500 kW. A to nejen motory vlastní, ale i jiných výrobců. Toto řešení, doplněné případně o polohovou zpětnou vazbu a mikrokrokové řízení, umožňuje použití krokových motorů Schneider Electric v aplikacích, které jsou pro běžné krokové motory technicky nedosažitelné. Výkonová elektronika a motory Dvě řady servopohonů Lexium a Lexium tvoří základ nabídky regulovaných pohonů, která bývá obecně označována jako „motion control“ řízení pohybu. 50 50 let Společnost Schneider Electric vyvinula, vyrobila a dodala na trh první krokový motor již v roce 1958. Na hřídel motoru bývá, základě požadavků na pohon a na základě výpočtu, přimontována převodov- ka.U. Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy v rozporu s prvním zákonem. Synchronní servopohon lze nahradit pohonem s krokovým třífázovým motorem bez nebo zpětnou vazbou.R. Robot musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Ze systémů pracujících v jedné ose lze přitom vytvářet víceosé systémy, kterých jsou jednotlivé osy vzájemně elektricky svázány a synchronizovány ve nebo prostoru. 08 I když k humanoidním robotům Isaaca Asimova čeká lidstvo ještě dlouhá cesta, představují robo- tické a mechatronické systémy již nyní běžnou součást průmyslových činností