SCHNEIDER: Magazín Léto 2008

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 10 z 12

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
A pokud již Argus spustí poplach, rozhodně umí „dupnout“! Zvuková signalizace souladu vyhláš- kou) dosahuje cca vzdálenosti metry od přístroje, takže určitě nenechá nikoho lhostejně sedět na místě. 21 Pohled útrob Hlásič Argus nezávislý na síťovém napájení.vypinac. rozlehlejších domů je totiž nutné zapojit více hlásičů, které mezi sebou vzájemně komunikují. Je dodáván bílé barvě provedení Argus Basic nebo Argus Basic Longlife. Kouřový hlásič nespustí jen alarm pracovně, ale také aktivuje síť kouřových hlásičů celém domě. technických podmínkách požární ochrany staveb“. mimo jiné vyplývá povinnost vybavit veškeré nové budovy zařízením autonomní detekce signalizace požáru. Vzájemné propojení detektorů možné provést dvě- ma způsoby. Kouřové hlásiče detek- tory tak stávají neodmyslitelnou součástí každé nové stavby investoři měli jejich pořízení zahrnout do svých kalkulací. Hlásiče, spojte se! Ale tou nejvýraznější výhodou produktů Argus jejich jednoduché síťové propojení.10 Všechny nově zbudované rodinné domy, bytové domy rekreační chaty musí být podle nové legis- lativy vybaveny kouřovými hlásiči. Kompletní informace Kompletní informace ke kouřovým hlásičům Argus najdete katalogu S711_I, který stažení na www. provedení Basic baterie vydrží roky provedení Longlife umožňuje nepřetr- žitou pohotovost přístroje let! Další designovou variantou hliníkové provedení. znamená, objeví-li kouř například sklepních místnostech, hlásiče postupně spustí alarm třeba podkroví domu, kde jsou ložni- ce. jedné komunikační sítě lze zahrnout hlásičů, jedné rádiové buňce je možné propojit maximálně hlásičů. 2 Ochrana rodiného domu Noční porucha způsobí vzpla- nutí počítače. Řada hlásičů Argus Connect schopna komunikovat radiofrekvenčně (to výhodné například u starších bytů domů, kde instalace kabelů před- stavovala zásah omítek, nátěrů apod. Zejména větších nemovitostí tato komunikace klíčová, protože umožňuje předcházet rozsáhlejším škodám majetku nebo zdraví osob. závislosti velikosti stavby se pochopitelně zvyšuje počet povinných signalizačních a detekčních protipožárních zařízení. Robert Šimčík, Marketing 1 Dvě designová provedení kouřového hlásiče Argus Connect. Protože, zjednodušeně řečeno, každý nový byt, vilka, chata nebo dům musí mít instalován nejméně jeden hlásič.cz www . Ing. Hlásiče propojené jedné sítě vysílají varovný sig- nál minimálně sekund nebo doby, kdy přestanou přítomnost kouře detekovat. Tyto dvě verze sebe liší délkou výdrže baterie. Pracuje na zabezpečené frekvenci 868 MHz. V České republice platí července nová vyhláška 23/2008 Sb. nejmoderněj- ším nejspolehlivějším produktům této oblasti patří hlásiče kouře zcela nové řady Argus, kterou uvedl trh Schneider Electric. spánku jsou totiž lidské smysly utlumené. Jak funguje? Kouřové hlásiče detekují rozptyl záření částicích kouře jsou tak schopny odhalit signalizovat kouř dříve, než stane jeho koncentrace nebezpečná pro obyvatele. Pracují noci, kdy dochází % úmrtí při požárech. novinka Kouřové hlásiče Argus: bodyguardi, kteří spolupracují Umí dupnout Všechny kouřové hlásiče Argus jsou vybaveny barev- nými LED diodami pulzující zvukovou signalizací.) řada Argus 230 využívá kabelového provázání. Základní provedení Argus Basic je samostatný kouřový hlásič, který napájen bateriově. Výdrž let Veškerá přísná nařízení nových norem splňují, mno- ha případech překračují, hlásiče Argus produkce Schneider Electric