Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 11 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
zařízení budou sloužit pro vyhodnocení rizika úrazu el. Pokud vyjdeme ustanovení předmluvy ČSN 2000-1 (El. Právě výsledky revizí el. Filosofické úvahy normalizační komise při volbě provedení současných ochran jejich podmínek, nutnost použití doplňkové ochrany (proudového chrániče) určitých hlediska úrazu zvláště nebezpečných případech, tentokrát vzaly úvahu shora uvedené nedostatky nedůslednosti dřívějších návrhů a podstatně tak snížilo zbytkové riziko při provozu běžného elektrického zařízení se kterým přijdou styku laici. Právě požadavky uplatněné posledních létech v elektrických instalacích objektů zemí Evropské unie prokazatelně podílely na podstatném snížení počtu úrazu el. . zařízení, např.zařízení kdy třeba zvážit, jak dalece tato el. kolika osob riziko týká, jaká jejich odborná znalost či kvalifikace, jak zařízení využíváno, způsob používání zařízení, druh množství používaných spotřebičů nebo II. Samozřejmě je nutno zvážit efektivnost potřebných úprav pro zajištění současně požadovaného komfortu bezpečnosti provozovaného elektrického zařízení optimální ekonomické náklady. třídy dvojitou izolací), vnější vlivy působící el. zařízení jak oblasti pracovních tak i nepracovních úrazů. 2. Všechna výše uvedená opatření při posuzování rizik lze aplikovat právě těchto starých el.11 Poslední teoretické poznatky vývoj techniky záležitosti ochrany před úrazem elektřinou promítly opatření, která jsou uvedena současně platných normách souboru ČSN 2000, které jsou harmonizované zněním dokumentu schváleným evropskou normalizační komisí. instalace ohrožuje bezpečnost osob užívajících el. instalace budov. tím, nevypíná stanovené době případě zkratu nebo nemá vyhovující impedanci vypínací smyčky. Výrobky Při nákupu elektrotechnických výrobků vyplatí znát povinnosti výrobce, dodavatele prodejce, které musí být respektovány jejich strany, aby výrobek před jeho uvedením provozu odpovídal bezpečnostním předpisům. Část 1: Rozsah platnosti, účel základní hlediska) pak platí, že: „EL. proudem přijetí potřebných opatření. zařízení jeho obsluhu, stáří zařízení, údržba zařízení, rozsah škod, které lze předpokládat při vzniku poruchy, složitost důležitost zařízení, atd. zařízení projektované provedené podle předpisů norem platných době, kdy byla tato zařízení zřizována provozována, lze ponechat provozu beze změny (odpovídající nadále předpisům podle kterých byla tato zařízení zřizována a provozována), jestliže nemají závady, jež ohrožovaly zdraví, ani nejsou nebezpečná životu neohrožují bezpečnost věcí, jinak nutno zařízení podle nových předpisů norem“. Musí vzít přitom úvahu všechny okolnosti, např