Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 4 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Seznam obrázků: Str. Zakřiveni svodu hromosvodu 19 66» Měření izolačního odporu izolované soustavě 55 67» Měřeni izolačního odporu čtyřvodičové soustavě středním vodičem 57 68. Závislost četnosti blesků střední hodnotě jejich proudů 12 $3. Části hromosvodu 13 64, Ochranný prostor 15 65. Zkoušení ochrany napěťovým chráničem 63 72. 62. Měření impedance smyčky 60 68. Týznam značek číselnících měřicích přístrojů 33 . Nebezpečný dotyk při přerušené smyčce 60 70. Zkoušení ochrany zemněním 62 71. Zkoušení ochrany proudový« chráničem 64 Seznam tabulek; 11