Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 21 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
- ne{ osminásobek vzdálenosti krajních bodů otevřené části smyčky /obr« 85/» Počet svodů řidl půdorysem objektu, jeho výíkou tvarem střechy.kovové části budov spojené hromosvodem rseb» j#fae besprostřadní blízkosti se vždy účastní vedení ble«kovéh® preeda, proto účelné všude, kde torna jsou podmínky, jiofe využit jak® náhodných svodů. Objekty pů­ dorysem kratšího obdélníku členitým půdoryse® musl mít každých započatých/ obvod« svod« Objekty vysoké nad musí mít dvojnásobek svodů. Na dolním koatl arnei bft ujraveaa pro připojení dalšího pokračováni svodu nebo pr® připojení daléíh© pokražev&sií «vadu nebo pro připojení nzwminí /p#«s «taašebíii svorku/, . Spoje kanstruksa, sloužící náhodný svod, tj» ®usí vyhovovat požadavkům kladeným spoje vodičů, nebo při jiném provedení musl být elektricky, mechanicky hle­ diska ochrany před korozi těmta spojům rovnocenné. Strojené svody vedeni umlsíujl podpěrách tak, aby byly nehořlavé krytiny vzdáleny aspoň cm, od lepenkové krytiny,, šindele desek plastických hmot aspoň ostatních hořlavých krytin zdí z hořlavého materiálu mají být aspoň cm, nehořlavých zdi cm. Jeden svod staří objektů s jedním podlažím obvode» přičemž nejdfclši strana objektu nesmi být delší než Objekty půdo­ rysem dlouhého obdélníku, který aspoň musí sít každých dálky hřebenu svod. hor­ ním konci musl být upravena pro připojení jímací«« za­ řízení, popř svodu. Náhodné svody tvoří kovevé konstrukce objektů, aají-li ▼ místě uvažovaného svodu přímý průběh pr&řez aspoá 100 třeba uvědomit, svislé . Svody mohou být nloženy skryté buá dutině světlosti aspoň nts vytvořené nekovovou netřištivo« trubkou, nebo pevně uložené betonové konstrukci či zabetonované drážce zdivá. Toho výhodou užívá v moderní architektuře, nemájl-li svody kazit vzhled bu­ dovy; přitom však nesmějí být uloženy dilatačních spár