Předpis technologie Spojování a připojování, ranžírování a ukončování vodičů

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Montážní návody  | Tento dokument chci!

Tento předpis řeší problematiku spojování,k ukončování a ranžírování vodičů průřezové řady Al 2,5mm2 až 800 mm2, Cu od ∅ 0,5 mm až do průřezu 800 mm2, lisování armatur AlFe lana a zároveň obsahuje celkový přehled používané lisovací techniky. Jsou zde řešena obvyklá spojení a ukončování vodičů. Speciální případy je nutno vždy nejprve konzultovat s oddělením technologie.


Jak získat tento dokument?