Pozvánka: ECDV o zákonu 250/21 Sb. a souvisejících nařízení vlády

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: ECDV – Elektrotechnický cech Drahanská vrchovina

Strana 1 z 1

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
POZVÁNKA ECDV Elektrotechnický cech Drahanská vrchovina, IČ:26536919, právní forma: spolek www. Na závěr setkání elektrotechniků bude provedeno vylosování věcných darů. Pavel Borek .D) platné 1. Předpokládané ukončení akce 14:00 hod. září 2022 Kde: sále sokolovny Rájci Jestřebí, Fügnerova 281 Prezentace bude zahájena 8:00 hod.2022 (změny) 9:00 9:45 Nový zákon 250/2021 Sb. Vstupné (zároveň roční příspěvek ECDV): 500,- (cech není plátce DPH) Za ECDV srdečně zve: Ing. Koupý Illko Blansko 13:15 14:00 Diskuse, tombola, ukončení (změna programu vyhrazena) V přísálí sokolovny uskuteční již tradiční prezentace firem (dodavatelů) elektro-specializací., vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích zajištění bezpečnosti náhrada vyhlášky 73/2000 Sb. Program: Čas Téma 8:15 8:30 Zahájení, zpráva činnosti cechu, organizační záležitosti 8:30 8:45 Přehled legislativy normalizace elektrotechnice, nové normy, nové Připojovací podmínky distribuce (EG.408“E Občerstvení: zajištěno místě pořádání setkání elektrotechniků.), školení, uznávání oborů, praxe 11:30 12:15 Přestávka oběd 12:15 13:15 Zkoušení (revize) elektrických spotřebičů dle nových norem elektrotechniky bez účasti revizních techniků přednáší: Ing. Parkování: možné přilehlých ulicích GPS 49°26´28., požadavcích odbornou způsobilost výkonu činnosti elektrických zařízeních odbornou způsobilost elektrotechnice (náhrada za vyhlášku 50/1978 Sb.478“N 16°39´31. 10:30 11:30 Nové nařízení vlády 194/2022 Sb.7.ecdv. Osvědčení účasti odborném elektrotechnickém školení bude požádání vydáno elektronické formě.190/2022 Sb.cz na elektrotechnický den ECDV setkání elektrotechniků 2022 Kdy: pátek 16., bezpečnosti vyhrazených technických zařízeních 10:00 10:30 Nové nařízení vlády č.cz e-mail ecdv@ecdv