Osoby znalé na Slovensku a jejich praxe

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

... odbornost získá pracovník bez elektrotechnické kvalifikace (vzdělání) kterého organizace prokazatelně seznámila s předpisy na činnosti určitých elektrických zařízení, upozornila jej na možné ohrožení těmito zařízeními a seznámila jej s poskytováním první (poslední) pomoci při úrazech elektřinou. Poučení a zacvičení ...


Jak získat tento dokument?