OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 49 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Omezené vniknutí dovoleno Kropení 4 Chráněno proti stříkající vodě všech směrů. 3 Chráněno proti kropení 60° svislice. Omezené vniknutí dovoleno Stříkání všech směrů 5 Chráněno proti tryskající vodě všech směrů. Omezené vniknutí dovoleno Svisle padající kapky 2 Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám při náklonu krytu 15° svislice. Omezené vniknutí dovoleno Intenzivní tryskání všech směrů 7 Chráněno před účinky ponoření rozsahu od m Dočasné ponoření 8 Chráněno proti dlouhodobému ponoření pod tlakem Trvalé ponoření IP X 48 7 OSTATNÍ INFORMACE . 24: OCHRANA PROTI ŠKODLIVÉMUVNIKNUTÍVODY DRUHÁ ČÍSLICE IP Požadavky Příklad Ochrana před vodou: 0 Nechráněno Bez ochrany 1 Chráněno proti svisle padajícím vodním kapkám.TAB. Omezené vniknutí dovoleno Tryskání všech směrů 6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Omezené vniknutí dovoleno Kapky padající úhlu 15° od svislice