OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 15 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
průřez [mm2 ] Maximální délky hlediska dovolených úbytků napětí ∆udov pro napájení [m] Cu osvětlení vaření, topení ostatní (zásuvky) ostatní domovní vedeni ∆udov =2% ∆udov =3% ∆udov =5% ∆udov =2% Koncové obvody Bytovýrozváděč 1,5 (2,5) 112 10 1,5 (2,5) 80 16 2,5 (4) 82 20 (6) 104 Vedení od přípojkové skříně k bytovému rozváděči, hlavnídomovní vedení Elektroměrový rozváděč, přípojková skříň, hlavní domovní rozváděč 25 (10) 50 32 66 40 52 50 68 63 84 80 92 100 106 1) např. TAB.; počet těsně přiléhajících vedení (seskupených obvodů): vodiče izolací PVC 2; vodiče izolací zesítěného polyetylénu 3 Min. 3 JIŠTĚNÍ 14 .Aplikaci uvedené normy vedení domovních podobných instalacích zachycuje tabulka které lze napříkladvyčíst, prosvětelný1fázovýobvodjištěnýjističem10AsplňujícípodmínkyČSNEN60898jestanoven minimální průřez 1,5mm2 pro vedení PVC izolací, které uloženo trubkách jeho délka nesmí přesáhnout 16m, aby byl dodržen dovolený úbytek napětí ∆udov =2%. DIMENZOVÁNÍ JIŠTĚNÍVEDENÍV DOMOVNÍCH PODOBNÝCH INSTALACÍCH Obvody JističepodleČSNEN608981) Vedení Umístění Jmenovitý proud [A] Hodnoty uvedené tabulce platí těchto předpokladů: teplota okolí 30 °C; způsob uložení vedení tj. jističe LSN, LSE, LST 2) Průřezy hliníkových vodičů menších než mm2 , které jsou uvedeny závorkách, nových zařízení nemají podle evropské normy používat. lištách, trubkách, dutinách apd