OEZ - Přehled sortimentu

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 73 z 116Poznámky redaktora
Pojistkové lišty Varius FR1 250 690 400 100 185 FR2 400 690 560 100 185 FR3 630 690 800 (1000A ZP3/1000) 100 185 mm POJISTKOVÉ LIŠTY PRO NOŽOVÉ POJISTKOVÉ VLOŽKY Typ Tepelný proud zkratovou propojkou Velikost pojistkové vložky Šířka Rozteč přípojnic FR00 160 690 210 000 (00C), 185 mm Kód Typ Popis připojovací šrouby připojovací šrouby M8, kryt připojovacího prostoru Hmotnost [kg] Balení [ks] 1,240 1,280 1,680 1,680 1,680 3,620 3,520 3,630 3,530 4,060 4,114 1,84 1 FR 36161 FR00-3D/F 36162 FR00-3D/FC 36165 FR00-3D/FC-M1 připojovací šrouby M8, kryt připojovacího prostoru, měřící transformátory, třída přesnosti 36164 FR00-3D/FC-M05 připojovací šrouby M8, kryt připojovacího prostoru, měřící transformátory, třída přesnosti 0,5 36166 FR00-3D/FC-M05C připojovací šrouby M8, kryt připojovacího prostoru, cejchované měřící transformátory, třída přesnosti 0,5 11211 FR1-3K/LM 11212 FR1-3K/LW 11214 FR2-3K/LM 11215 FR2-3K/LW 11217 FR3-3K/LM 11218 FR3-3K/LW připojovací šrouby M10 svorky V-praporci připojovací šrouby M12 svorky V-praporci připojovací šrouby M12 svorky V-praporci 38035 FR00-3D/FC-RM1 připojovací šrouby M8, kryt připojovacího prostoru, měřící transformátory, třída přesnosti 1 Kód Typ Popis přímé připojení přípojnice, bez svorkového šroubu přímé připojení přípojnice, bez svorkového šroubu přímé připojení přípojnice, bez svorkového šroubu Popis připojovací sada, připojovací háky, pro FR00, sada připojovací sada, příložkové svorky, pro FR00, sada připojovací sada, prizmatické svorky, pro FR00, sada Popis adaptér přípojnice pro FR00 kryty připojovacího prostoru pro FR00 prodlužovací kryt pro FR00 kryty pojistek pro FR00-3D/…, prodlužuje kryt připojovacího prostoru kryt připojovacího prostoru pro FR1,2,3 kryt volného místa pro FR1,2,3 příchytka krytu volného místa pro FR1,2,3 nádstavba odpínače, 1-pól. provedení, pro FR1,2,3 nádstavba odpínače, 3-pól. provedení, pro FR1,2,3 připojovací sada pro přímé připojení paralelních vodičů 2x240 mm2 Hmotnost [kg] Balení [ks] 2,740 2,750 2,840 1 Rozpojovače přípojnicových systémů 11213 FR1-3K/LL 11216 FR2-3K/LL 11219 FR3-3K/LL Kód Typ Hmotnost [kg] Balení [ks] 0,105 0,050 0,104 1 Připojovací sady 36169 CS-F00-3H 36664 CS-F00-3S 36665 CS-F00-3P1 Kód Typ Hmotnost [kg] Balení [ks] 0,686 0,037 0,041 0,024 0,145 0,230 0,006 2,100 2,225 0,720 1 Příslušenství 36175 OD-F00-DA 36171 OD-F00-KPD 36173 OD-F00-DK 36178 OD-FR00-K 11269 KP-F123 11277 KM-F123 11278 CM-F123 11270 NL-FD123/31 11271 NL-FD123/33 14901 WD-FD D17