OEZ - Přehled sortimentu

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 2 z 116Poznámky redaktora
: +421 e-mail: technicka. Rybničná 36c 831 Bratislava tel.cz@oez.: +420 465 672 197 e-mail: distri.cz@oez.cz@oez.OEZ s.cz www.podpora.cz@oez.com ČR OBCHOD Prodej příjem objednávek tel.com Modernizace rozváděčů retrofity tel.: +420 465 672 196 e-mail: cad.com Rozvodnice rozváděčové skříně Distri tel.: +420 465 672 111 fax: +420 465 672 151 e-mail: oez.: +420 465 672 191 e-mail: modeion.com OBCHOD Predaj, reklamácie, expedícia tel.: +420 465 672 379 e-mail: prodej.sk@oez.cz@oez.com SERVISNÍ SLUŽBY Operativní servis tel.com CAD/CAE podpora tel.sk@oez.o.com Pojistkové systémy Varius tel.oez.com OEZ SLOVAKIA, spol.com objednavky.sk .: +421 +421 +421 e-mail: predaj.com Nepřetržitá pohotovostní služba mobil: +420 602 432 786 Prevence poruch asistenční služby, diagnostika údržba přístrojů tel.cz@oez.cz@oez.: +421 fax: +421 e-mail: oez.com www.sluzby. rejstříku v Hradci Králové, oddíl vložka 4649 TECHNICKÁ PODPORA Modulární přístroje Minia tel.cz@oez.: +420 465 672 195 e-mail: dokumentace.: +420 465 672 194 e-mail: sichr.com Propagace, katalogová dokumentace tel.com SR SERVISNÉ SLUŽBY Servis tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.r.com Kompaktní jističe Modeion vzduchové jističe Arion tel.: +420 465 672 313 e-mail: servis.com www.sk DPH: SK2020338738 IČO: 314 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B TECHNICKÁ PODPORA tel.cz@oez.com Retrofity tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.: +420 465 672 190 e-mail: minia.com www.: +421 Nepretržitá pohotovostná služba (platí iba pre servis) mobil: +421 905 908 658 e-mail: servis.sk@oez.oez.cz DIČ: CZ49810146 IČO: 49810146 Firma zapsaná v obch.: +420 465 672 369 e-mail: servisni.cz@oez. r.com e-mail: arion.com Přístroje pro spínání ovládání Conteo tel.: +420 465 672 192 e-mail: varius.cz@oez. Šedivská 339 561 51 Letohrad tel.sk@oez.cz@oez.cz@oez.oez.com Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program Sichr tel.o.cz@oez.oez.cz@oez.cz@oez.: +420 465 672 355 e-mail: conteo