OEZ - Pojistkové odpínače

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložekODPOJOVAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38, DC PROVEDENÍ■ Pojistkové odpojovače OPFIO jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PF10 velikosti 10x38. ■ Odpojovače OPF lze v uzavřeném stavu zaplom bovat. Přístroje jsou řešeny jako m odulové a pro výřez v rozváděči 45 m m .

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 13 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
c.c. 0,2 A/250 d.c. 24 400 a. Jmenovité napětí (modrá) 5 A/250 a.c. 0,2 A/250 d. (bílá) 116 25 .c.OEZ ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE VELIKOSTI 630 A Rozměry Obrysy vrtací plány 1—pól 2-pó l 186 Řadové pojistkové odpínače VflRIdS 4-p l 350 Schéma Dvoupólové zapojení třípólového odpínače pro aplikace, viz Kategorie užití + n Jednopólové zapojení dvou jednopólových odpínačů pro aplikace, viz Kategorie užití + r % X’ f Dálková signalizace stavu pojistek jednopólovém odpínači Stav kontaktů při nepřetavené pojistce: kontakty sepnuty Dálková signalizace stavu pojistek třípólovém odpínači Stav kontaktů při nepřetavené pojistce: kontakty sepnuty 5 A/250 a. 0,2 A/250 d.c. Přetavení pojistky signalizuje blikající červená dioda, pokud není pojistka (žlutá) přetavená, červená dioda nesvítí. Dálková signalizace stavu polohy víka jednopólového třípólového odpínače Stav kontaktů při zavřeném víku: kontakty sepnuty 5 A/250 a.c.c. 450 d. Světelná signalizace stavu pojistek třípólovém odpínači