OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 63 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
„ Odolnost proti rázovému proudu (8/20 μs). „ Možnost propojení jističi LTE, LTN kolíkovými propojovacími lištami pouze zespodu. „ Možnost dodatečného upevnění pomocného spínače PS-OF125-1100 pravý bok přístroje. „ Speciální proudové chrániče omezující počet nežádoucích vypnutí umožňující selektivní řazení proudových chráničů. „ Pro ochranu: – přednebezpečnýmdotykemživýchčástí(IΔn ≤30mA) – před nebezpečným dotykem neživých částí – před vznikem požáru nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. „ Testováníproudovýchchráničůseprovádíjednouzapůl roku. „ Reagují jak sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A).Proudové chrániče podmíněným zkratovým proudem 10 kA. Minia C11 OFI Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI 10000 -25S Proudové chrániče 4pólové, typ AC „ Reagujínasinusovéstřídavéreziduálníproudy(typAC). „ N-pól proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly. „ Standardnítypproběžnépoužitívdomovnícha bytových instalacích 125 230/400V. „ N-pól proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly. „ Proudové chrániče podmíněným zkratovým proudem 10 kA. „ Zpoždění při vypnutí: ms. Proudové chrániče 100, 125 typ AC, A 10000 IΔn In Typ Objednací Počet Hmotnost Balení [mA] [A] kód modulů [kg] [ks] 30 100 OFI-100-4-030AC OEZ:36819 0,520 1 125 OFI-125-4-030AC OEZ:36823 0,520 1 100 100 OFI-100-4-100AC OEZ:36820 0,520 1 125 OFI-125-4-100AC OEZ:36824 0,520 1 300 100 OFI-100-4-300AC OEZ:36821 0,520 1 125 OFI-125-4-300AC OEZ:36825 0,520 1 500 100 OFI-100-4-500AC OEZ:36822 0,520 1 125 OFI-125-4-500AC OEZ:36826 0,520 1 Proudové chrániče, selektivní, typ A-S . „ Doporučujeme instalovat před zařízení způsobující krátkodobé (do ms) chybové proudy velké indukční motory, velkoplošná topná tělesa, odrušovací kondenzátory, svodiče přepětí apod. IΔn In Typ Objednací Počet Hmotnost Balení [mA] [A] kód modulů [kg] [ks] 300 40 OFI-40-4-300A-S OEZ:35297 0,520 1 63 OFI-63-4-300A-S OEZ:35298 0,520 1 „ Pro ochranu: – před vznikem požáru nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení. „ Testováníproudovýchchráničůseprovádíjednouzapůl roku. „ Odolnost proti rázovému proudu (8/20 μs). „ MožnostpropojenísjističiLTE,LTNpropojovacímilištami nahoře dole. „ Použití domovních průmyslových instalacích do 63 A, 230/400V