OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 55 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
„ Standardnítypproběžnépoužitívdomovnícha bytových instalacích 230/400V.Minia C3 LFE Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE „ Proudové chrániče podmíněným zkratovým proudem 6 kA. „ Reagujínasinusovéstřídavéreziduálníproudy(typAC). B32 Napěťové spouště SV-LT str. „ Možnost uzamknutí zaplombování zapnuté nebo vypnuté poloze. „ Pro ochranu: –přednebezpečnýmdotykemživýchčástí(IΔn ≤30mA) –přednebezpečnýmdotykemneživýchčástí –předvznikempožárunebozkratupřisnížené izolačníschopnostielektrickýchzařízení(IΔn ≤300mA) „ Montáž/demontáž na/z „U“ lišty: západky umožňují provést velice rychle montáž demontáž, rukou bez nutnosti použití nástroje. B33 Podpěťové spouště SP-LT str. „ Široký sortiment příslušenství pomocné signalizační spínače, podpěťové napěťové spouště, propojovací lišty atd. B33 Uzamykací vložky OD-LT-VU02 str.1) , S4L str. Proudové chrániče 2pólové, typ AC Proudové chrániče 4pólové, typ AC „ Standardnítypproběžnépoužitívdomovnícha bytových instalacích 230V. „ N-pól proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly.. „ Pracovní teplota okolí pro všechny provedení již od -25 +45 °C.. „ Možnost propojení jističi LTE, LTN propojovacími lištami nahoře dole.FI-. „ Odolnost proti rázovému proudu 250 (8/20 μs). B42 1) Pro propojení chrániče řadou jističů, kde potřeba, aby řada jističů začínala N-pólu chrániče . „ Vybaveny ukazatelem stavu přístroje.. „ Odolnost proti rázovému proudu 250 (8/20 μs). „ Testováníproudovýchchráničůseprovádíjednouzapůl roku. B34 Propojovací lišty S1L, S2L, S2L+N, S3L, S3L+N, S3L-. 6 000 -25 6 000 -25 IΔn In Typ Objednací Počet Hmotnost Balení [mA] [A] kód modulů [kg] [ks] 30 25 LFE-25-2-030AC OEZ:42389 0,219 1 40 LFE-40-2-030AC OEZ:42390 0,240 1 300 25 LFE-25-2-300AC OEZ:42393 0,214 1 40 LFE-40-2-300AC OEZ:42394 0,212 1 IΔn In Typ Objednací Počet Hmotnost Balení [mA] [A] kód modulů [kg] [ks] 30 25 LFE-25-4-030AC OEZ:42395 0,389 1 40 LFE-40-4-030AC OEZ:42396 0,375 1 63 LFE-63-4-030AC OEZ:42397 0,425 1 80 LFE-80-4-030AC OEZ:42398 0,424 1 300 25 LFE-25-4-300AC OEZ:42402 0,375 1 40 LFE-40-4-300AC OEZ:42403 0,375 1 63 LFE-63-4-300AC OEZ:42404 0,389 1 80 LFE-80-4-300AC OEZ:42405 0,410 1 Příslušenství Pomocné signalizační spínače PS-LT, SS-LT str. B40 Připojovací nástavec AS-50-S-AL01 str