OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 179 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
provozní napětí/proud Umin/Imin 24V/300 24V/300 24V/300 24V/300 24V/300 24V/300 24V/300 24V/300 mA Ztrátové výkony/pól 0,3W 0,7W 0,9W 2,2W 3,5W 5,5W 8,6W 4,4W Jmenovitý kmitočet - Jmenovitá zapínací schopnost AC-22A cos 0,65 60 120 196 240 300 375 - Jmenovitá vypínací schopnost AC-22A cos 0,65 60 120 196 240 300 375 - Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou gL/gG o max. B13 (připojení stejné jako pro jističe LTN) 4) Platí pro tuhý vodič (plný, slaněný) ohebný vodič dutinkou Parametry Minia F3 VYPÍNAČE Ostatní přístrojeMSO, AVN-DC Rozsah připojení MSO pro rozsah A Počet připojených vodičů Tuhý vodič (plný, slaněný) Ohebný vodič dutinkou Ohebný vodič bez dutinky 1) 1x vodič (0,75 35) mm2 1x (0,75 25) mm2 1x 35) mm2 2x vodič (0,75 10) mm2 2x (0,75 mm2 2x mm2 1x vodič (10 25) mm2 + propojovací lišta 16) mm2 2) + propojovací lišta - propojovací lišta tloušťka kolíku max.Typ MSO-20 MSO-32 MSO-40 MSO-63 MSO-80 MSO-100 MSO-125 AVN-DC 1) Normy ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 ČSN 60947-3 Certifikační značky Počet pólů 1+N, 3+N 1+N, 3+N 1+N, 3+N 1+N, 3+N 1+N, 3+N 1+N, 3+N 1+N, 3+N 4 Jmenovitý tepelný proud Ith 100 125 A Jmenovitý pracovní proud 100 125 A Jmenovité pracovní napětí 250/440V 250/440V 250/440V 250/440V 250/440V 250/440V 250/440V 000V Min. 1,5 mm 1) Vodič musí být před vložením svorky upraven zkroucením, svorky nesmí vyčnívat jednotlivá vlákna vodiče 2) V případě použití dutinky bez plastového límce: vodič 25) mm2 Při použití více vodičů musí být použity vodiče stejného typu průřezu . 1,5 tloušťka kolíku max. velikosti Ie Inc - Jmenovitá zkratová zapínací schopnost 000V 4pól Icm 500 A Mechanická trvanlivost 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů Elektrická trvanlivost 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů 000 cyklů Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 2) Icw 0,2 480 760 950 500 700 400 400 - do 0,5 310 500 630 000 650 100 100 - do 250 400 500 800 350 700 700 - do 180 280 350 560 800 000 000 - Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 000V 4pól Icw 760 A Jmenovitý výkon (spínání odporových 1pól 6,5 - zátěží včetně mírného přetížení AC-21) 2pól - 3pól/4pól - Montáž na„U“ lišty podle ČSN 60715 typ 35 Krytí připojenými vodiči IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 Připojení Vodič viz tabulka níže viz tabulka níže viz tabulka níže viz tabulka níže 2,5 mm2 4) 2,5 mm2 4) 2,5 mm2 3) Typ hlavy šroubu PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 Dotahovací moment 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 Nm Přívod seshora nebo zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu seshora/zespodu Pracovní podmínky Teplota okolí +40 +40 +40 +40 +40 +40 +40 -25 +40 °C 1) Kategorie užití DC-21B 2) Na vodivou cestu při účiníku cos 0,7 3) Detailní připojení vodičů viz tabulka str