OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 162 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.. „ Umožňují přerušit napájení jednoho (neprioritního) obvodu, dosáhne-li skokem proud druhého (prioritního) obvodu nastavenou hodnotu proudu. Certifikační značky Kontakt (svorky 1,2) Řazení kontaktů 1) 10, 01 Jmenovité napětí/proud AC-1 Ue/In 250V/16 A Elektrická trvanlivost 000 cyklů Hustota spínání max. Napětí Výkon [kW] AC 230V 1,2 3,4 RLP-15-.. 1200 cyklů/hod Připojení 0,75 2,5 mm2 Dotahovací moment 0,8 Nm Proudová cívka (svorky A1, A2) Rozsah pracovního proudu A Zaručený spínací proud pro In 2) rozsah pracovního proudu A rozsah pracovního proudu A rozsah pracovního proudu A Zaručený nespínací proud pro In 2) rozsah pracovního proudu A rozsah pracovního proudu A rozsah pracovního proudu A Připojení svorky A1, 0,75 mm2 Dotahovací moment Nm Ztrátový výkon 3W Ostatní údaje Izolační napětí 400V Montáž na„U“ lišty podle ČSN 60715 typ 35 Krytí IP20 Teplota okolí -20 °C Pracovní poloha libovolná 1) Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích rozpínacích 2) Jen pro skokový nárůst proudu Minia E48 RLP Spínací přístroje MONITOROVACÍ RELÉ Přednostní proudová relé „ Monitorují velikost proudu obvodu spínají/rozpínají kontakt (svorky při skokovém překročení zaruče- ného spínacího proudu.. „ Maximálníproudproudovoucívkou:dleprovedení15 A, 28 A. Rozsah pracovního Řazení Typ Objednací Počet Hmotnost Balení proudu kontaktů 1) kód modulů [kg] [ks] 5 A 01 RLP-15-01 OEZ:35548 0,115 1 10 RLP-15-10 OEZ:35549 0,115 1 10 A 01 RLP-28-01 OEZ:35550 0,115 1 10 RLP-28-10 OEZ:35551 0,115 1 26 A 01 RLP-63-01 OEZ:35552 0,115 1 10 RLP-63-10 OEZ:35553 0,115 1 1) Každá číslice postupně udává počet kontaktů zapínacích rozpínacích Výběr RLP-. podle výkonu prioritně spínaného spotřebiče Spotřebič typ RLP-. 2,3 6,4 RLP-28-.tyristorovou)regulací nemohou být použita přímo, ale s časovým relé se zpožděnou funkcí viz příklady zapojení. 18,0 43,5 RLP-63-.. AC 400V 3,4 10,0 RLP-15-... 6,9 19,3 RLP-28-.. „ Mohounapříkladodpojitodsítěpřímotopy,akumulační topení, pokud zapne průtokový ohřívač umožní takdimenzovathlavníjističavodičenamenší příkon.Typ RLP-. „ Nejčastěji instalují rozvodech, kde není možný současný chod více spotřebičů důvodu rizika překročení povoleného příkonu elektrické energie. Parametry . „ Vobvodechselektronickou(např. „ Umožňujízvýšitpočetspotřebičůuexistujícíchinstalací. „ Maximální proud kontaktem: A.. 6,0 14,5 RLP-63-