OEZ: Modulární přístroje Minia 2015

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Přehled provedení a popis...................................................................................................... B2Jističe LTE.......................................................................................................................................... B4Jističe LTN....................................................................................................................................... B10Jističe LVN...................................................................................................................................... B22Jističe LST-DC................................................................................................................................. B29Příslušenství.................................................................................................................................. B32Propojovací lišty............................................................................................................................ B40

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ

Strana 103 z 203

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
„ Hlavní prvky tvoří varistory zapojené doY. Kombinované svodiče bleskových proudů přepětí SVBC-DC výměnným modulem Kombinované svodiče bleskových proudů přepětí typ typ DC Výměnné moduly + , UCPV Provedení Typ Objednací Počet Hmotnost Balení kód modulů [kg] [ks] DC 050V bez dálkové signalizace SVBC-DC-1050-3V-MZ OEZ:42714 0,379 1 s dálkovou signalizací SVBC-DC-1050-3V-MZS OEZ:42715 0,385 1 DC 720V bez dálkové signalizace SVBC-DC-720-3V-MZ OEZ:42717 0,365 1 s dálkovou signalizací SVBC-DC-720-3V-MZS OEZ:42718 0,371 1 Pro přístroj Náhradní Objednací Počet výměnných Hmotnost Balení modul kód modulů přístroji [kg] [ks] SVBC-DC-1050-3V-MZ(S) SVBC-DC-1050-V-M OEZ:42716 0,072 1 SVBC-DC-720-3V-MZ(S) SVBC-DC-720-V-M OEZ:42719 0,057. „ Dálková signalizace stavu dispozici variantě SVBC-DC-.-3V-MZS..Minia D21 SVBC-DC, SVC-DC Přepěťové ochrany PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO STEJNOSMĚRNÉ APLIKACE „ ochraně elektrických sítí zařízení před přepětím vzniklým přímým nebo nepřímým úderem blesku do jímacího zařízení budov, vedení apod. „ Snižuje napětí omezuje energii přepěťové vlny způsobené přímým nebo nepřímým úderem blesku a nebo spínacími pochody sítích.. „ Použití: jako první stupeň druhý stupeň v ochraně před přepětím typ typ podle ČSN 50539-11. „ Možnost montáže běžných rozvodnicových rozvá- děčových skříní Distri. „ ochraně před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami spínacích pochodů sítích. Moduly lze případě měření nebo poruchy vyjmout bez nutnosti odpojovat zařízení. „ ochraně součástí aplikací fotovoltaických zdrojů zejména straně těchto zařízení. „ Dálková vizuální signalizace stavu odpojovacího zařízení (po odpojení svodič přepětí nefunkční je nutné vyměnit výměnný modul). „ Konstrukce vícedílná, sestávající základny vý- měnných modulů. fotovoltaický zdroj). „ Svodiče přepětí určené pro použití domovních, bytových, komerčních podobných instalacích, jejichž součástí jsou stejnosměrné aplikace (např