OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 27 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
: +420 465 672 369 e-mail: servisni.com e-mail: arion.cz@oez.cz@oez.sk@oez. rejstříku v Hradci Králové, oddíl vložka 4649 TECHNICKÁ PODPORA Modulární přístroje Minia tel: +420 465 672 190 e-mail: minia.o.OEZ s.: +421 Nepretržitá pohotovostná služba (platí iba pre servis) mobil: +421 905 908 658 e-mail: servis.: +420 465 672 313 e-mail: servis.sluzby.com ČR OBCHOD Prodej příjem objednávek tel.com Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program Sichr tel: +420 465 672 194 e-mail: sichr.cz@oez.oez.com www.sk@oez.cz@oez.cz@oez. Šedivská 339 561 51 Letohrad tel: +420 465 672 111 fax: +420 465 672 151 e-mail: oez.cz@oez.cz@oez.com SR SERVISNÉ SLUŽBY Servis tel.cz@oez.: +421 +421 +421 e-mail: predaj.cz@oez.com Kompaktní jističe Modeion vzduchové jističe Arion tel: +420 465 672 191 e-mail: modeion.sk DPH: SK2020338738 IČO: 314 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B TECHNICKÁ PODPORA tel.com OEZ SLOVAKIA, spol.: +420 465 672 379 e-mail: prodej.com Propagace, katalogová dokumentace tel: +420 465 672 195 e-mail: dokumentace.cz@oez.com Retrofity tel.com objednavky.sk@oez.podpora.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.com .com OBCHOD Predaj, reklamácie, expedícia tel.cz@oez.com Pojistkové systémy Varius tel: +420 465 672 192 e-mail: varius.cz DIČ: CZ49810146 IČO: 49810146 Firma zapsaná v obch.sk@oez.cz@oez.cz@oez. r.: +421 e-mail: technicka.com CAD/CAE podpora tel: +420 465 672 196 e-mail: cad.com SERVISNÍ SLUŽBY Operativní servis tel.com Modernizace rozváděčů retrofity tel: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.com www.r.: +420 465 672 355 e-mail: conteo.cz@oez.com Nepřetržitá pohotovostní služba mobil: +420 602 432 786 Prevence poruch asistenční služby, diagnostika údržba přístrojů tel.cz@oez.oez.o.com Přístroje pro spínání ovládání Conteo tel. Rybničná 36c 831 Bratislava tel: +421 fax: +421 e-mail: oez.com Rozvodnice rozváděčové skříně Distri tel: +420 465 672 197 e-mail: distri.cz@oez