OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 18 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
..BC160 jistič zdroje SP-BC-X024 2.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B 2.Modi SCHÉMA Zapojení pro BC160 podélnou spojkou L+ NH1 H6 Záskokový automat ZA-1x-7xxx -SB1 H7 H10 1 T1 L3 PE T2 L+ N27 2L1 2L2 2L3 PE F 1L1 1L2 1L3 18 2 F L1 L3 N PE 26 22 24 SA1 XT0 Uv 1.PS-BC-0010-Au 1.BC 160 1.BC160 jistič zdroje SP-BC-X024 2....1 1.2 3..1 MP-BC-X.NS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B 3.PS-BC-0010-Au A2 3...BC 160 3.. 2 4 1 MP-BC-X...NS-BC-0010-Au 1.BC160 jistič spojky SP-BC-X024 2...BC 160 103 101 3. 3.4 5 1 6 2.NS-BC-0010-Au Z1 Z2 T F - transformátor musí být dodržen sled fází generátor musí být dodržen sled fází pojistky charakteristikou připojovací svorkovnice přepínač funkce signalizace funkce záskokového automatu A/AC 230 (AC-3) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut jistič (spojka) 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál chyba 0,1 A/DC (proti svorce mínus) externí napájení nezávislého zdroje AC/DC ZA-xx-x0xx ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 230 220 ZA-xx-x2xx stop tlačítko (pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3) podpěťová spoušť pomocný spínač pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon podpěťová spoušť pomocný spínač pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon podpěťová spoušť pomocný spínač pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon ZA záskokový automat XT0 H1-6 H10 26(L+), 27(N-) SB1 1.NS-BC-0010-Au MP-BC-X230-B zátěž 16 3.PS-BC-1100-Au 1.1 L1 PE L1 L3 N PE 1.PS-BC-0010-Au 3.PS-BC-0010-Au A1 3.1 2 4 6 SP-BC-X024 1..PS-BC-0010-Au 3...PS-BC-0010-Au A2 A1 106 1.2 1..1 SP-BC-X024 7 107 104 108 105 102 207 206 201 203 202 204 208 205 4 1.4 3.PS-BC-0010-Au 3.. 2 5 BC 4 6 ------- 1.2 2 4 6 3. SP-BC-X024 ..4 1 3 5 ZA BC ...1 A2 1 4 2 1 MP-BC-X..