OEZ - Modi - Záskokový automat

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 16 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
14 1. 2.BL1600...13 1.BL1600...22 A1 2 4 6 1. jistič zdroje SP-BL-X024 3. 3.. 3.22 3.PS-BL-2200Au 3..13 1.PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 zátěž - podpěťová spoušť pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon 14 X2 3.14 1.13 1.BL1000..BL1000.Modi SCHÉMA Zapojení pro BL1600/BL1000 T L3 PE Záskokový automat ZA-0x-8xxx G L1 PE F F L+ NXT0 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 27 1..... jistič zdroje SP-BL-X024 3.PS-BL-2200-Au 1..PS-BL-2200-Au 1..PS-BL-2200Au 1 3 2 4 6 5 108 1.BL.21 A1 3 8 103 ZA 2.22 SP-BL-X024 A2 SP-BL-X024 7 107 104 101 106 105 111 102 25 SA 9 10 1 4 2 2 4 A2 1 9 MP-BL-X.. H1 H7 1 2 MP-BL-X.22 3.PS-BL-2200Au 1.21 3.21 3.13 109 3.21 BL .BL. 10 X2 X2 X2 X2 X2 X2 -SB1 L+ N- N- N- L1 L3 N PE Z T F - transformátor musí být dodržen sled fází generátor musí být dodržen sled fází pojistky charakteristikou připojovací svorkovnice přepínač funkce signalizace funkce záskokového automatu A/AC 230 (AC-3) signál pro zapnutí generátoru 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut zdroj 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál zapnut zdroj 0,1 A/DC (proti svorce mínus) signál chyba 0,1 A/DC (proti svorce mínus) externí napájení nezávislého zdroje AC/DC ZA-xx-x0xx ZA-xx-x1xx, nebo AC/DC 110 230 220 ZA-xx-x2xx stop tlačítko (pouze provedení ZA-xx-xxxx-A3) podpěťová spoušť pomocný spínač návěstní spínač motorový pohon ZA záskokový automat XT0 H1-3 26(L+), 27(N-) SB1 1. 1.PS-BL-2200-Au MP-BL-X230 2..14 1..PS-BL-2200Au 1.14 3