OBO VBS Spojovací a upevňovací systémy 2010-11

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Systémy odbočovacích krabic Systémy pod omítku a do dutých stěn Systémy svorek Systémy kabelových vývodek, Upevňovací systémy pro kabely a trubky, plastové Upevňovací systémy pro kabely a trubky, kovové Upevňovací systémy pro kabely a trubky, speciální Systém trubek Systémy nosníkových svorek VBS Katalog 2010_Neuer_Stand Lištové systémy Systémy třmenových příchytek Šroubové a natloukací systémy ...

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o. Autor: OBO Bettermann

Strana 79 z 436







Poznámky redaktora
Poté nasaďte trubku příchytku trubkou přitiskněte na montážní plochu. Použití 910/STK Vyvrtejte otvor protáhněte kabelový pásek křídly násuvné hmoždinky. Použití svěrné příchytky BKS Vyvrtejte otvory, položte kolem kabelu příchytku BKS zasuňte vyvrtaného otvoru. Použití příchytky Klick-Snap Správné vrtání otvorů použití trasovací šňůry. Použití násuvné hmoždinky typu 1974 Zakreslete si montážní trasu vyvrtejte otvory.Pomůcka pro montáž násuvné hmoždinky Pomůcka pro projektování plastové upevňovací systémy pro kabely trubky Použití příchytky Snap Vyznačte trasu instalace vyvrtejte montážní otvory. Hotová instalace příchytky Snap Boční křídla příchytky trubku obejmou upevní stěně. VBS OBO 79 . Doplňkovou ochranu nabízí západka, díky níž příchytku nelze nechtěně otevřít. 01 VBS Katalog 2010_Neuer_Stand 08/09/2010 (LLExport_01106) Upevnění vedení Instalovaná vedení nebo kabely svažte kabelovou páskou. Hotová instalace 910/STK Svazek vedení zafixujte pomocí násuvné hmoždinky připraveném otvoru. Montáž příchytky Snap Upevněte příchytku násuvnou hmoždinkou provizorně vyvrtaném otvoru. Hotová instalace svěrné příchytky BKS Vedení jsou spolehlivě snadno upevněna. Příprava montáže Quick-Pipe zatlačte násuvné hmoždinky Snap, vložte vedení, Quick-Pipe otáčením uzavřete hotovo! Hotová montáž příchytky Klick-Snap Instalační trubku přidržují křídla příchytky