Obloukové zkraty mohou způsobit výpadky výroby s náklady až 900 000 Kč na den

| Kategorie: Tisková zpráva  | Tento dokument chci!

Vydal: EATON Elektrotechnika s.r.o.

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Společnost Eaton provedla rozsáhlý výzkum účelem . toho důvodu spustila společnost Eaton kampaň zdůrazňující riziko obloukových zkratů, které mohou vzniknout rozvaděčích nízkého napětí komerčních průmyslových budovách. extrémních případech může dojít k narušení zabezpečení dodávek elektřiny, což vede výpadku, který může trvat dny nebo týdny, ne-li déle. technické dokumentaci společnosti Eaton zpracována podrobná ekonomická analýza škod, které mohou být způsobeny, včetně odstávek, prostojů nákladů opětovné spuštění také dalších nákladů, jako jsou sankce za nedodržení dodacích lhůt klientů. studii názvem „Bezpečnost rizika elektrických nízkonapěťových instalacích“ doporučuje, aby provozech vyžadujících nepřetržité napájení byly uplatňovány vyšší bezpečnostní standardy než ty, které jsou uvedeny normě ČSN 61439, aby minimalizovalo riziko pro personál, výrobní plány infrastrukturu budov. Odhadované náklady prostoje jsou uvedeny studii společnosti Eaton, kterou zpracoval specialista oboru elektrické bezpečnosti Alfred Mörx.“ V případě mimořádné události může výpadek napájení trvat dny nebo dokonce týdny, což může podniky zatížit mimořádnými náklady obnovu. Bernhard Gegenbauer, marketingový manažer společnosti Eatonu, řekl: „Dopad nehod způsobených elektrickým obloukem může být komerčních budovách, kde pro každodenní provoz nepřetržité napájení klíčové, skutečně zničující. Upozorňuje, dokonce organizace, které splňují minimální požadavky normy ČSN 61439, mohou být výskytem obloukových zkratů ohroženy.Obloukové zkraty mohou způsobit výpadky výroby náklady 900 000 den Z výzkumů prováděných společností Eaton zjistilo, samotné náklady výpadek výroby způsobený obloukovým zkratem mohou dosáhnout částky 900 000 během hodin. některých zemích společnosti mohly přes splnění zákonných požadavků čelit právním krokům. Dále zde nebezpečí ohrožení života vyvolané počátečním výbuchem, možnost poškození dobré pověsti náklady nové rozvaděče díly, které třeba zvážit. Jak uvádí Mörx: „Při plánování zavádění nízkonapěťových rozvoden instalací, které nich jsou napájeny, mnoha případech nezbytné hlediska technické ochrany přezkoumat, zda minimální požadavky stanovené obecně uznávaných technických normách jsou dostatečné pro skutečný provoz. Rozvaděč může poškodit tak, jej nelze opravit, což může výrazně promítnout nákladů obnovu. Může jednat o katastrofické následky, zvláště stane-li prostředí, jako jsou výrobní závody či nemocnice, kde nutnost zachování napájení kritická