NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 67 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
róžnicowoprgd. ochr. Intrerupator diferential/automate FI/LS-Schalter Interrupteur differential flAB NoarK Ex9CBL I Mounting Instructions Montážní návod Montážne Inštrukcie Instrukcja montazu Instructiuni asamblare Montageanwelsung Instructions montage MHcrpyKMkifl MOHTa>Ky Monteringsanvisning IstruzionI montagglo Instrucciones montaje Ůsszeszerelési útmutató Asennusohjelta Montage-instructies Instruçôes montagem Navodila montažo OShyîeç EYKaTâoraonç MHcrpyKLjMki nHCTaniipaHe Monterlngsvejlednlngen Montažu upute Surinklmo Instrukcijos Instalěšanas instrukcijas CxynLUTMHa ynyrcrB O Palgaldusjuhendld 2 Ex9CBLI Caution: Installation electrícians only Varováni: Montáž pouze osobou elektrotech. kvalifikáciou Uwaga: Montazty Iko przezu prawnionych Instalatorów Atentie: Instalare numai catre electrlclenl Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte Attention: Montage uniquement par électricien OcTopo>KHo: MoHTaw TOiibKO ajneKTpnKa 3 Ex9CBLI Ex9CBLI Ex9CBLI © . ochr. kvalifikaci Varovanie: Montáž Iba osobou elektrotech.Ex9CBL 1RCBO Proudový chránič nadpr. mod. Prúdový chránič nadpr. Wytetcznik nadprqd