NOARK Proudové chrániče (+manuály)

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Proudové chrániče ... jsou založeny na klasické konstrukci s permanentním magnetem. Výhodou této technologie je napěťová nezávislost vybavovací funkce. Nenulové napětí je potřebné pouze pro funkci obvodu testovacího tlačítka T během testu chrániče. Magnetické proudové chrániče musí být pravidelně testovány s periodou jednoho měsíce.

Vydal: NOARK Electric Europe s.r.o. Autor: NOARK

Strana 66 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
7 16 NOaľK .Technické údaje chráničů Ex9CBL-N, kA Vypínací charakteristiky chrániče 100 mA Id [mA] 300 mA /4 [mA] Závislost vypínacích charakteristik teplotě T (T) [A] [°C] A -20 13,5 24,5 29,8 39,5 50,5 -15 7,8 13,3 16,8 19,8 24,3 29,7 39,3 50,4 -10 7,6 16,5 19,5 29,5 50,2 -5 7,3 12,7 16,1 19,2 23,8 29,3 38,8 50 0 7,2 12,5 15,8 19,1 23,7 29,2 38,6 48,8 5 12,3 15,5 18,8 23,5 38,4 48,6 10 6,8 12,1 15,2 18,6 23,3 28,8 38,2 48,4 15 6,6 14,9 18,5 23,1 28,6 48,1 20 6,4 11,8 14,7 18,3 22,8 28,4 37,8 47,8 25 6,2 11,5 14,1 22,6 28,2 37,5 47 30 4010 25 35 9,9 12,8 15,7 19,7 24,6 31,5 39,2 40 5,9 9,8 12,5 15,4 19,3 24,3 31,1 38,8 45 5,83 9,8 12,2 15,1 18,8 30,8 38,3 50 5,72 9,6 11,7 14,9 18,5 23,8 30,1 38 55 5,65 9,5 11,5 14,7 18,2 23,5 29,5 36,5 60 5,5 11,2 14,5 17,8 28,5 35 65 5,4 8,6 17,5 27,5 34 70 5,2 10,8 13,8 17,3 21,5 32,5 Objednací údaje str